Opis projektu

Cel główny

Stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania, w tym poprzez rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli wzakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. Osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe bez odpowiedniego wyposażenia (doposażenia) szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w inny sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK (mobilne komputery, tablice interaktywne, projektory, wizualizery, drukarki, skanery, itd.), atakże umożliwienia nabywania i rozwijania przez nauczycieli kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotowym, organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Grupa docelowa

Beneficjentami pośrednimi działania są podmioty będące organami prowadzącymi dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych systemu oświaty. Beneficjentami końcowymi programu są:

 • uczniowie w/w szkół,
 • nauczyciele w/w szkół.

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE 

Wykaz pomocy dydaktycznych

 • przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcje komputera. Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych;
 • przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcje komputera. Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych;
 • szafka do przechowywania przenośnych komputerów – służącą do zabezpieczenia przenośnych komputerów z jednoczesną możliwością doładowania baterii podczas przechowywania;
 • sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie
  i skanowanie;
 • drukarka – urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku;
 • skaner – urządzenie służące do przebiegowego odczytywania obrazu;
 • cyfrowy aparat fotograficzny ze statywem – urządzenie zapisujące
  obraz podobnie jak informacje w pamięci komputera;
 • tablica interaktywną z systemem mocowania – urządzenie, które
  umożliwia współdziałanie z podłączonym do niej komputerem oraz
  projektorem multimedialnym;
 • projektor krótkoogniskowy – urządzenie służące do wyświetlania
  obrazu;
 • zestaw głośnikowy – zestaw do zastosowania z tablicami edukacyjnymi,
  projektorami;
 • serwer plików NAS – urządzenie umożliwiające składowanie danych (NAS Network Attached Storage) minimum 2 dyskowy;
 • zasilacz UPS – urządzenie, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie innych urządzeń (konieczny przy zakupie NAS);
 • kontroler WLAN – urządzenie zarządzające szkolną siecią bezprzewodową;
 • punkt dostępowy – urządzenie zapewniające hostom dostęp do sieci
  komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego;
 • ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) – urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych;
 • switch (przełącznik) – urządzenie w którym zbiegają się wszystkie kable
  infrastruktury szkolnej sieci bezprzewodowej.
 • okablowanie strukturalne – umożliwia wykonanie szkolnych sieci komputerowych.
 • wizualizer – urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak
  i przestrzennego przedmiotu.
 • system do zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia;