Szkolenia

Zakres szkoleń:

 • szkolenie w zakresie pracy z tablicą interaktywną
 • obsługa tablicy interaktywnej wraz z niezbędnymi urządzeniami wspierającymi
 • przygotowywanie własnych ćwiczeń interaktywnych
 • praca z ogólnodostępnymi bazami ćwiczeń interaktywnych on-line.

Szkolenie obejmuje zakres pracy z każdą tablicą interaktywną. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z zakresu obejmującego przeprowadzone szkolenie.Czas szkolenia 120 min.
Cena brutto -799,00
za szkolenie bez względu na liczbę uczestników

 

Zakres szkoleń:

 • warsztaty w zakresie pracy z tablicą interaktywną
 • obsługa tablicy interaktywnej wraz z niezbędnymi urządzeniami wspierającymi
 • przygotowywanie konspektów lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych
 • praca z ogólnodostępnymi bazami ćwiczeń interaktywnych on-line
 • obsługa komercyjnych programów z wykorzystaniem modułów interaktywnych

Szkolenie obejmuje zakres pracy z każdą tablicą interaktywną. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z zakresu obejmującego przeprowadzone szkolenie oraz indywidualną licencję na użytkowanie oprogramowania do tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych.

Czas warsztatów 300 min.
Cena brutto -399,00 /1 uczestnik
Minimum 7 uczestników

 

Zakres szkoleń:

 • 2-dniowe warsztaty z zakresu pracy ze sprzętem multimedialnym i interaktywnym
 • obsługa tablicy i innych urządzeń multimedialnych
 • przygotowywanie konspektów lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych
 • praca z ogólnodostępnymi bazami ćwiczeń interaktywnych on-line
 • obsługa komercyjnych programów z wykorzystaniem modułów interaktywnych
 • wykład tematyczny dotyczący wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji

Szkolenie obejmuje zakres pracy z każdą tablicą interaktywną. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z zakresu obejmującego przeprowadzone szkolenie oraz indywidualną licencję na użytkowanie oprogramowania do tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych.

Czas warsztatów 4 x 120 min. /2 dni

Wykład 90 min.
Cena brutto -599,00 /1 uczestnik
Minimum 20 uczestników